Back to Posts

Lesson 11: Không gian âm

Posted in Photography Tags: #best-photo-lessons, #basic, #negative-space

Một cách để đảm bảo chắc chắc các thành phần bức ảnh của bạn luôn mạnh mẽ, là chú ý đến các các vùng không gian âm và dương của bức ảnh.

Negative and Positive spaces Những đối tượng chính của bức ảnh sẽ là không gian dương của bức ảnh. Vd: một người, một tòa nhà, một chiếc xe đồ chơi, hoặc bất kỳ thứ gì khác là chủ thế trong bức ảnh.

Và tất cả những thứ còn lại được gọi là không gian âm. Thỉnh thoảng bạn nhìn thấy trong nhiếp ảnh là những thứ dính ngoài chủ thể, những dây nối mà bạn không nhìn thấy trong khi chụp ảnh. Điều này là do nhiếp ảnh gia đã quá chú ý đến chủ thể mà quên đi nền hoặc những thứ xung quanh chủ thể.

Thực hành: hãy chụp những bức ảnh của 3 đối tượng khác nhau. Đừng quan tâm đến chúng là gì, một người, một chiếc xe hay một tòa nhà. Trong khi bạn chụp bức ảnh, đừng quan tâm đến chủ thể, chỉ chú ý đến những thứ ở xung quan và phía sau chủ thể.

Sử dụng background để biên tập bức ảnh - cho bài tập này. Đối tượng thực sự không quan trọng. Nếu background không có tác dụng đối với bạn, hãy di chuyển xung quanh cho đến khi nó được phóng to hoặc thu nhỏ để thay đổi phối cảnh. Bất cứ điều gì khiến bức ảnh trở nên dễ chịu.

Bài tiếp: Chọn chủ đề - Nguồn: LESSON 11 – NEGETIVE SPACE

A software engineer, specializing in developing web applications, with over 5 years of experience with Golang and micro-services.

I love solving hard problems, learning new domains, and creating big systems that are manageable and amenable to change. In order to help my whole team succeed.

Comments

Read Next

Lesson 10: Đối xứng