Back to Posts

Lesson 10: Đối xứng

Posted in Photography Tags: #best-photo-lessons, #basic, #balance

Có một vài cách để tạo ra sự đối xứng.

Đối xứng

Symetric balance Cách đầu tiên đó là thông qua sự đối xứng - bạn có những đối tượng có cùng kích cỡ ở 2 bên của bức ảnh. Điều này tạo ra một cái nhìn tĩnh, vững chắc và ít chuyển động.

Bất đối xứng

Asymetric balance Cách thứ hai là đặt các đối tượng có kích thước khác nhau ở hai bên, sử dụng phần trung tâm của bức ảnh như một điểm cân bằng trong một thành phần bất đối xứng. Nó giống như một người lớn và một đứa trẻ trên một con dao găm. Người lớn phải gần điểm cân bằng trung tâm hơn dể giữ cho đứa trẻ không bị lơ lửng giữa không trung. Nếu bạn có môt nhóm đối tượng ở một bên, bạn sẽ cần một thứ gì đó xa hơn ở phía bên kia để tạo sự cân bằng. Một thành phần bất đối xứng tạo ra một cảm giác chuyển động và hành động, ngay cả khi đối tượng là đá.

Thực hành: thu thập những viên đá, một vài viên có kích thước tương tự, một vài không tương tự. Đặt chúng trên vỉa hè, hãy tạo ra một số thành phần đối xứng và bất đối xứng và chụp lại chúng.

Bài tập này được dựa trên những bài tập có trong quyển Drawing on the Artist within. Đây là một cuốn sách xuất sắc để học cách tạo ra nghệ thuật - những điều cơ bản được dạy thông qua bản vẽ nhưng có thể áp dụng cho tất cả hình thức nghệ thuật và nó thật tuyện vời để học cách sáng tạo.

Bài tiếp: Không gian âm - Nguồn: LESSON 10 – BALANCE

A software engineer, specializing in developing web applications, with over 5 years of experience with Golang and micro-services.

I love solving hard problems, learning new domains, and creating big systems that are manageable and amenable to change. In order to help my whole team succeed.

Comments

Read Next

Lesson 9: Đường cong S