Back to Posts

Lesson 8: Đường chéo

Posted in Photography Tags: #best-photo-lessons, #basic, #diagonal-lines

Diagonal lines Một cách tốt để biên tập một bức ảnh là có một đường chéo chạy xuyên qua bức ảnh, ít hoặc nhiều từ góc này sang góc khác. Đường chéo đó có thể là đường phố, hàng rào hoặc bờ biển. Hay bất kỳ mọi thứ tạo ra một đường hoặc phân chia bức ảnh.

Đường chéo có tăng hoặc giảm tạo ra những cảm nhận khác biệt về bức ảnh. Thông thường, đối với những người nói tiếng Anh và những người khác với kiểu viết từ “trái qua phải”, nếu một đường chéo xuống từ phía trên bên trái tới phía dưới bên phải tạo cảm giác như đi vào trong bức ảnh. Nếu một đường chéo lên từ phía dưới bên trái tới phía trên bên phải tạo cảm giác như đi ra khỏi bức ảnh.

Using a Diagonal Line to create interest in a composition

Using a Diagonal Line to create interest in a composition
Source: unsplash.com

Bạn có thể sử dụng những khái niệm này để tạo những cảm xúc cụ thể cho bức ảnh của bạn. Chẳng hạn như, một người đứng bên cạnh bờ hồ, nếu đường chéo xuống, nó sẽ gợi ý rằng người đó đang bước vào bức tranh, gần hơn, và có lẽ sẽ trông hạnh phúc hơn, trọn vẹn hơn. Nếu đường chéo hướng lên trên, sẽ cho thấy người đó đang đi ra, xa hơn và bị loại bỏ.

Đường chéo trong bức ảnh có thể được sử dụng như “đường dẫn”(Leading Line) giúp định hướng nhìn xuyên qua bức ảnh theo cách trực tiếp. Thông thường sẽ có các đường “trỏ” vào chủ đề chính của bức ảnh - đặt các đường dẫn vào trong không gian âm (Negative Space) (Các bạn sẽ gặp nhiều hơn trong bài 11).

Thực hành: Tìm một vị trí nơi bạn có thể sử dụng một đường chéo chạy qua bức ảnh. Chụp hai bức hình, một với đường chéo hướng xuống dưới đi vào trong bức ảnh từ bên trái, và một bức hướng lên bên phải.

Bài tiếp: Đường cong S - Nguồn: LESSON 8 – DIAGONAL LINES

A software engineer, specializing in developing web applications, with over 5 years of experience with Golang and micro-services.

I love solving hard problems, learning new domains, and creating big systems that are manageable and amenable to change. In order to help my whole team succeed.

Comments

Read Next

Lesson 7: Qui tắc 1/3