Back to Posts

Lesson 7: Qui tắc 1/3

Posted in Photography Tags: #best-photo-lessons, #basic, #rule-of-thirds

Bài học được sử dụng nhiều nhất trong các bài giảng về nghệ thuật là qui tắc một phần ba (1/3). Trong khi đó có rất nhiều cách để biên tập những bức ảnh, đây chính là cách ngắn nhất để tạo một bức ảnh thêm ấn tượng hơn hầu hết mọi nơi mà đối tượng ở trung tâm. Nếu bạn đang chụp cận cảnh gương mặt của một người hoặc đối tượng khác, thì để chủ thể ở chính giữa là điều cần làm. Nhưng nếu bạn có một bước ảnh với một người ở giữa và có rất nhiều thứ xung quanh họ - bức ảnh đó có thể được cải thiện tốt hơn.

Thử đặt chủ thể vào một trong 4 vòng tròn

Thử đặt chủ thể vào một trong 4 vòng tròn

Thực hành: Hãy lấy một mảnh giấy và vẽ 2 đường thẳng dọc chia tờ giấy thành 3 phần đều nhau. Tiếp đến vẽ thêm 2 đường ngang chia tờ giấy thành 3 phần đều nhau.

Chú ý bốn điểm nơi các đường thẳng giao nhau.

Nào bây giờ hãy chụp tất cả mọi thứ bạn thấy - và đặt chủ thế của bạn vào một trong bốn vị trí đó, một phần ba từ trên hoặc dưới hay một phần ba từ phía hai bên. Trong thực tế, hãy thử đặt cùng một chủ thể vào bốn vị trí điểm giao bên trên. Và hãy nhìn lại những bức ảnh đã chụp.

Bài tiếp: Đường chéo - Nguồn: LESSON 7 – RULE OF THIRDS

A software engineer, specializing in developing web applications, with over 5 years of experience with Golang and micro-services.

I love solving hard problems, learning new domains, and creating big systems that are manageable and amenable to change. In order to help my whole team succeed.

Comments

Read Next

Lesson 6: Hiệu ứng màn trập